ورق ضد سایش دورستات

خواص عالی گریدهای مختلف ورق ضد سایش دورستات، همچنین کیفیت و تکنولوژی پیشرفته تولید این ورق، موجب جلوگیری از دوباره کاری می‌شود و امکان شروع سریع تولید را برای شما فراهم می‌آورد. این مساله موجب کاهش هر گونه هدر رفتن وقت و مواد می‌شود و بهره‌وری را نیز افزایش میدهد.

ورق دورستات Durostat

دورستات در مهمترین صنایع