ورق ضد سایش دورستات®

ساخت اتریش

ورق دورستات® انتخاب عالی برای تجهیزات ضد سایش عالی

ورق ضد سایش دورستات® در مهمترین صنایع کشور