مرکز دانلود

دیتاشیت دورستات

ضخامت کمتر از ۶ میلی‌متر – فایل | PDF استاندارد | ۵۵۸ کیلوبایت | انگلیسی | دانلود

ضخامت بیشتر از ۶ میلی‌متر – فایل | PDF استاندارد | ۳۴۷ کیلوبایت | انگلیسی | دانلود

بروشور دورستات

فایل | PDF استاندارد | ۵ مگابایت | انگلیسی | دانلود

شرایط فنی تحویل دورستات

ضخامت کمتر از ۶ میلی‌متر – فایل | PDF استاندارد | ۱ مگابایت | انگلیسی | دانلود

ضخامت بیشتر از ۶ میلی‌متر – فایل | PDF استاندارد | ۳ مگابایت | انگلیسی | دانلود