ضخامت کمتر از 6 میلی‌متر – فایل | PDF استاندارد | 558 کیلوبایت | انگلیسی | دانلود

ضخامت بیشتر از 6 میلی‌متر – فایل | PDF استاندارد | 347 کیلوبایت | انگلیسی | دانلود

فایل | PDF استاندارد | 5 مگابایت | انگلیسی | دانلود

ضخامت کمتر از 6 میلی‌متر – فایل | PDF استاندارد | 1 مگابایت | انگلیسی | دانلود

ضخامت بیشتر از 6 میلی‌متر – فایل | PDF استاندارد | 3 مگابایت | انگلیسی | دانلود