کاربردها

ورق فولادی دورستات در کاربردهایی مانند کمپرسی کامیون، سطل قراضه و ضایعات، باکت‌ها، سازه‌های کامیون، برف روب‌ها، سیستم‌های بارگیری و انتقال مواد و موارد دیگر مناسب است.